Krovni lučni limovi T 40/250

Novi tipovi objekata Balon Hale pojavile su se intezivno poslednjih godina, na našem tržištu. Balon Hale imaju veliku primenu u svim segmentima moderne industrije. Brzo projektovanje I montaža, ekonomičnost gradnje u odnosu na druge tipove gradnje su glavne prednosti balon hala. Pokrivanje i zatvaranje konstrukcija balon hala radi se trapezastim plastificiranim limom, raznih boja, i sendvič panelima različitih debljina i boja. Pokrivanje balon hala lučnim limom izvodi se u proizvodnim halama prema projektu krova, što ubrzava postavljanje I smanjuje mogućnost grešaka. Umesto platna na balon hale se ugrađuju lučni plastificirani limovi. Lučni limovi za balon hale se rade u određenim radijusima balon hale tehnologijom poprečnog i uzdužnog savijanja profilisanih limova

Krovni-lucni-limovi-T-40-250

Na proizvod se može postaviti
antikondenz filc

Proizvod se može
perforirati

Proizvod može biti izrađen od
transparentnog polikarbonata

KROVNO PROFILISANJE

Krovni lucni limovi T 40-250

Karakteristike proizvoda

Pokrivna moć 1000mm
Debljina materijala 0,4 – 0,6 mm
Dužina Neograničena
Primena Krovni pokrivač
Težina po m2 4,920 kg

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9002

RAL 9003

RAL 7016

RAL 9005

RAL 3020

RAL 3009

RAL 8019

RAL 6028

RAL 5010

Zlatni hrast