Duplo falcovani lim
(G-FALC)

Duplo falcovan lim (G-FALC) se može krostiti za krovove, fasade i plafone. Svoju primenu pronalazi u najzahtevnijim ravnim krovovima gde je minimalan nagib (0.5%). Postoji mogućnost lučnog savijanja. Duplo falcovani limovi ne zahtevaju nikakvo održavanje, vek trajanja im je dug. Izrađuju se u širokoj lepezi boja.

Dimenzije

Karakteristike proizvoda

Pokrivna moć lima 530mm
Standardna debljina 0,4 – 0,6 mm
Dužina lima Neograničena
Primena lima Krovni pokrivač
Težina lima po m2 4,920 kg
vremenski uslovi

paleta boja