Duplo falcovani lim
(G-FALC)

Duplo falcovan lim (G-FALC) se može krostiti za krovove, fasade i plafone. Svoju primenu pronalazi u najzahtevnijim ravnim krovovima gde je minimalan nagib (0.5%). Postoji mogućnost lučnog savijanja. Duplo falcovani limovi ne zahtevaju nikakvo održavanje, vek trajanja im je dug. Izrađuju se u širokoj lepezi boja.

KROVNO PROFILISANJE

Karakteristike proizvoda

Pokrivna moć 530mm
Debljina materijala 0,4 – 0,6 mm
Dužina Neograničena
Primena Krovni pokrivač
Težina po m2 4,920 kg

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9002

RAL 9003

RAL 7016

RAL 9005

RAL 3020

RAL 3009

RAL 8019

RAL 6028

RAL 5010

Zlatni hrast