REFERENCE

Duga je lista preduzeća sa kojima sarađujemo.Tokom svih ovih godina stekli smo puno klijenata.Navešćemo samo neke od nasih dugogodišnjih saradnika:

 LUKOIL - LUKOIL SRBIJA
nis
energoprojekt-Beograd
EPS
JEEP COMMERCE DOO - Beograd
FEROHAL-Kragujevac
CELIK AD-Backi Jarak
IMPERIJAL GRADNJA-Beograd
ASTACO DOO - Zemun
AUTOBRANSA DOO - Kragujevac
AGROMARKET DOO - Beograd
SLOGA DOO - Kragujevac
BEONANT DOO - Beograd
ZENIT KOP DOO - Beograd
MODULAR DOO - Beograd