Krovni trapezni limovi STRONG T 40/250

Razlikuje se od drugih trapeznih limova , jer ima ojačani trapezni profil, sa čim je dobio nosivost za 25% veću. Statičke karakteristike omogućavaju pokrivanje strmih krovova, kao i onih sa malim nagibom (1,5 – 2,5%) i velikim rasponom između nosača. Moguće ga je postaviti na betonskoj, čeličnoj ili drvenoj podkonstrukciji. Postoji mogućnost i lučnog savijanja. Izrađuje se od pocinkovanog i plastificiranog lima.Dobili smo dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciju lepljenjem kondezne folije u toku profilacije, koja ujedno efikasno resava problem kondenzacije vode.  Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

Krovni trapezni limovi STRONG T 40-250

Na proizvod se može postaviti
antikondenz filc

Proizvod se može
perforirati

Proizvod može biti izrađen od
transparentnog polikarbonata

KROVNO PROFILISANJE

Krovni lucni limovi T 40-250

FASADNO PROFILISANJE

krovni limovi T 40-250

Karakteristike proizvoda

Pokrivna moć 1000mm
Debljina materijala 0,4 – 0,6 mm
Dužina Neograničena
Primena Krovni pokrivač i limena fasada
Težina po m2 4,920 kg

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9002

RAL 9003

RAL 7016

RAL 9005

RAL 3020

RAL 3009

RAL 8019

RAL 6028

RAL 5010

Zlatni hrast