Krovni trapezni limovi T 18/150

Krovni trapezni limovi T 18-150 Limplex

Krovni trapezni limovi T 18/150 je pravi balans između krovnih i fasadnih limova. Statičke karakteristike omogućavaju pokrivanje strmih krovova, kao i onih sa malim nagibom. Njegova namena može biti dvostruka. Koristi se kao pokrivni lim za objektima gde nije potrebna velika nosivost I kao fasadni lim možemo reći da je nezaobilzni partner u gradnji.Izrađuje se od plastificiranog I pocinkovanog lima. Pravi spoj ekonomičnosti I efikasnosti. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

  • Proizvod se može lučno savijati
  • Proizvod se može perforirati
  • Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Dimenzije

Krovni trapezni limovi T 18/150

Karakteristike proizvoda

Pokrivna moć lima 1060mm
Standardna debljina 0,4 – 0,6 mm
Dužina lima Neograničena
Primena lima Krovni pokrivač i limena fasada
Težina lima po m2 4,920 kg
vremenski uslovi
paleta boja